Veronika Vozáriková’s homepage
 
Veronika Vozáriková is Ph.D. student at the Department of Genetics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia.
Contact:

Comenius University in Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Department of Genetics

Mlynská dolina B-1, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Slovak Republic


Last update: September 12, 2019

 


Ocenenia:

  1. 2019 - Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave


Téma DDP: Vplyv sukcinylácie na biogenézu mitochondrií