Jozef Nosek: Pedagogické aktivity
 


Oznam pre záujemcov o bioinformatiku a programovanieLetný semester 2014/2015:

Genomika

(spolu s Dr. P.Baráthom, Dr. B.Brejovou, Ing. M.Neboháčovou, prof. Ľ.Tomáškom, doc.I.Valentom a Dr. T.Vinařom)

Syllabus + Prednášky: P1, P2, P3, P4, P5, P6

Kedy: utorok, 14.50-16.20

Kde: CH1-222

Odporučená učebnica: Genomika  (farebná) (čierno-biela) ... Amazon


Molekulárna biológia 2: Metódy molekulárnej biológie

(spolu s Ing. M.Neboháčovou)

Syllabus + Prednášky: P1, P2, P3, P4, P5, P6

Kedy: pondelok, 11.30-13.00

Kde: CH1-2


Seminár k bakalárskej práci 2: S1

(spolu s doc.P.Polčicom)

Kedy: štvrtok, 9.50-11.20

Kde: CH1-222Zimný semester 2014/2015:

Extrachromozomálna dedičnosť

(spolu s Dr. M. Mentelom a prof. Tomáškom)

Genetika

Introduction to Molecular Biology

Molekulárna biológia bunky 1

Vybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie

(koordinácia kurzu spolu s doc. P. Polčicom)

Základy bunkovej biológie

(spolu s doc. P. Polčicom)

Konzultácie a stretnutia pracovnej skupiny

Kedy: štvrtok, 10.40-12.00; piatok, 10.30-12.00

Kde:  CH1-222, CH1-224 alebo CH1-242


Doktorandi:

 1. Mgr. Filip Brázdovič (Genetika) - Téma práce: Funkčná a komparatívna analýza genómov kvasiniek

 2. Mgr. Andrea Cillingová (Biochémia) - Téma práce: Analýza DNA-proteínových interakcií v bunkách kvasiniek

 3. Mgr. Zuzana Dobiašová (Genetika) - Téma práce: Reparačné systémy v mitochondriách kvasiniek


Diplomanti:

 1. Kristína Šešerová (Biochémia) - Téma práce: Funkčná analýza transkripčného faktora CPAG_05219 kvasinky Candida parapsilosis.  (konzultant: Mgr. A. Cillingová)


Bakalári:
Absolventi (1995-2014, v abecednom poradí):


PhD.

 1. 1.Fričová Dominka (2011, Biochémia) - Názov DDP: Mitochondriálne genómy kvasiniek ako modelový systém pre štúdium molekulárnych mechanizmov evolúcie lineárnych chromozómov

 2. 2.Gérecová Gabriela (2014, Biochémia) - Názov DDP: Metabolizmus hydroxybenzénov a hydroxybenzoátov v kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis.

 3. 3.Hegedűsová Eva (2014, Biochémia) - Názov DDP: Diverzita molekulárnej architektúry mitochondriálnych genómov kvasiniek

 4. 4.Jakúbková Michaela (2014, Biochémia) Názov DDP: Nekonvenčné druhy kvasiniek ako modely pre štúdium metabolizmu hydroxyaromatických zlúčenín

 5. 5.Kosa Peter (2007, Biochémia) Názov DDP: Patogénna kvasinka Candida parapsilosis – Model pre štúdium procesov morfogenézy a speciácie

 6. 6.Kucej Martin (2004, Biochémia) Názov DDP: Yeast as a model of human diseases: Study of Friedreich’s ataxia and mycoses

 7. 7.Ryčovská Adriana (2004, Biochémia) Názov DDP: Nekonvenčné druhy kvasiniek v štúdiu architektúry mitochondriálneho genómu a respiračného komplexu I

 8. 8.Slezáková Holešová Zuzana (2011, Genetika) Názov DDP: Identifikácia a funkčná analýza génov MNX1, MNX2, MNX3 kódujúcich monooxygenázy hydroxyaromatických zlúčenín z kvasinky Candida parapsilosis

 9. 9.Valach Matúš (2011, Biochémia) - Názov DDP: Diversity of molecular architectures: Evolutionary implications for linear chromosomes and multipartite genomes.


Mgr.

 1. 1.Anderková Marianna (1995, Genetika) Názov DP: Charakterizácia transkriptov terminálnych sekvencií lineárnej mitochondriálnej DNA Candida parapsilosis

 2. 2.Baráková Ivana (2011, Biochémia) - Názov DP: Analýza génu CpMTF1 kódujceho podjednotku mitochondriálnej RNA polymerázy z kvasinky Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. M.Valach)

 3. 3.Brázdovič Filip (2013, Genetika) - Názov DP: Funkčná analýza génu MHR1 z kvasinky Candida parapsilosis (konzultantka: Mgr. M. Jakúbková)

 4. 4.Cillingová Andrea (2013, Genetika) - Názov DP: Funkčná analýza génu CPAG03406 kvasinky Candida parapsilosis (konzultantka: Mgr. E. Hegedűsová)

 5. 5.Ferencziová Veronika (2011, Biochémia) - Názov DP: Identifikácia a charakterizácia génu CpHMI1 kódujceho holoóg mitochondriálnej helikázy (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 6. 6.Filipp Peter (1995, Biochémia) Názov DP: Elektroforetický karyotyp Endomyces magnusii  (konzultant: RNDr. D. Filipp, CSc.)

 7. 7.Fričová Dominika (2006, Biochémia) Názov DP: Dynamika vakuol po pôsobení mitochondriálnych ionofórov (konzultanti: Mgr. M. Kucej, Mgr. A. Ryčovská)

 8. 8.Gavenčiaková Barbora (2006, Biotechnológia) Názov DP: Príprava plazmidových vektorov pre štúdium patogénnej kvasinky Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. P. Kosa)

 9. 9.Hegedűsová Eva (2009, Biochémia) - Názov DP: Funkčná analýza génu NTG1 kódujúceho DNA N-glykozylázu z kvasinky Candida parapsilosis

 10. 10.Hlavatovičová Zuzana (2003, Biochémia) Názov DP: Stanovenie kompletnej sekvencie a analýza mitochodriálneho genómu kvasinky Candida parapsilosis

 11. 11.Christenková Svetlana Sergejevna (1998, Biochémia) Názov DP: Kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako hostiteľ prokaryotických organizmov (konzultantka: RNDr. H. Fečíková, CSc.)

 12. 12.Jamroškovič Ján (2009, Genetika) - Názov DP: Štúdium génu CpMNX3 kódujúceho hydrochinón hydroxylázu v Candida parapsilosis (konzultantka: Mgr. Z. Holešová)

 13. 13.Kosa Peter (2003, Biochémia) Názov DP: Morfogenéza, Candida parapsilosis, Dipodascus magnusii, hra s tvarmi, hra s kvasinkami (konzultant: Mgr. M. Kucej)

 14. 14.Kucej Martin (1997, Biochémia) Názov DP: Studies on morphogenesis of the yeast Endomyces magnusii

 15. 15.Lucová Marianna (2008, Biochémia) Názov DP: Identifikácia a analýza génu pre mitochondriálnu akonitázu u Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. M. Valach)

 16. 16.Mazuráková Vladislava (2003, Biochémia) Názov DP: Analýza mechanizmov replikácie mitochondriálnych genómov kvasiniek (konzultantka: Mgr. B. Kucejová)

 17. 17.Molnár Ferdinand (2001, Biochémia) Názov DP: Respiračný komplex I v Yarrowia lipolytica: Príprava stratégie pre identifikáciu proteín-proteínových interakcií s Nuo51p (konzultantka: Mgr. A. Ryčovská)

 18. 18.Nováková Jana (2008, Genetika) Názov DP: Štúdium biologických vlastností proteínu CpCce1  (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 19. 19.Plencner Martin (2007, Biotechnológia) Názov DP: Funkčná analýza povrchových proteínov zúčastňujúcich sa procesov morfogenézy patogénnej kvasinky Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. P. Kosa)

 20. 20.Ryčovská Adriana (1999, Biochémia) Názov DP: Najkomplexnejší komplex: Izolácia génu pre 51kDa podjednotku NADH dehydrogenázy z kvasinky Yarrowia lipolytica

 21. 21.Šimočková Mária (2004, Biochémia) Názov DP: Regulácia expresie génu NUBM u kvasinky Y. lipolytica (konzultantka: Mgr. A. Ryčovská)

 22. 22.Valach Matúš (2006, Biochémia) Názov DP: Molekulárna architektúra mitochondriálnych genómov kvasiniek (konzultantka: Mgr. A. Ryčovská). Práca bola odmenená cenou rektora UK.

 23. 23.Vyskočilová Soňa (2014, Genetika) Genetická variabilita prírodných izolátov kvasinky Saccharomyces cerevisiae. (konzultantky: Mgr. Z. Dobiašová, Mgr. J. Zemanová, PhD.)

 24. 24.Zavadiaková Ivana (2010, Genetika) - Názov DP: Funkčná analýza génu MNX2 z patogénnej kvasinky Candida parapsilosis kódujúceho NAD(P)H závislú flavoproteínovú monooxygenázu (konzultantka: Mgr. Z. Slezáková Holešová)


Bc.

 1. 1.Achbergerová Lucia (2008, Biológia) Názov BP: Úloha transkripčných faktorov v regulácii dimorfizmu Candida albicans

 2. 2.Baráková Ivana (2009, Biochémia) Názov BP: Cielená modifikácia vlastností proteínov: Expanzia genetického kódu (konzultant: Mgr. M. Valach)

 3. 3.Bartová Radka (2010, Biochémia) - Názov BP: Kde je Achillova päta nádorov? (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 4. 4.Fečík Miroslav (2012, Biochémia) - Názov BP: Chemotaxia u améby Dictyostelium discoideum. (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 5. 5.Ferencziová Veronika (2009, Biochémia) Názov BP: Biochemické mutanty vo výskume bunkových procesov (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 6. 6.Horka Matúš (2007, Biológia) Názov BP: Poškodzovanie mitochondriálnej DNA reaktívnymi formami kyslíka  a ich úloha v procese starnutia

 7. 7.Ivaničová  Zuzana (2010, Biológia) - Názov BP: Dedičnosť mitochondrií (konzultantka: Mgr. E. Hegedűsová)

 8. 8.Jamroškovič Ján (2007, Biológia) Názov BP: Strata a transfer mitochondriálnych génov do jadra (konzultant: Mgr. P. Kosa)

 9. 9.Katrenčíková Barbora (2013, Biochémia) Názov BP: Aspirín- zázračný liek? (konzultantka: Mgr. G. Gérecová)

 10. 10.Krištofičová Ivica (2011, Biochémia) - Názov BP: Quorum sensing - Universal way of bacterial communication and its application in synthetic biology (konzultantka: Mgr. M. Jakúbková)

 11. 11.Lucová Marianna (2006, Chémia) Názov BP: Medzibunková komunikácia v morfogenéze kvasiniek

 12. 12.Ondruš Michal (2013, Biochémia) Názov BP: Ako vznikajú biochemické dráhy? (konzultantka: Mgr. G. Gérecová)

 13. 13.Pápay Marek (2010, Biochémia) - Názov BP: Syntetická biológia: racionálny design organizmov

 14. 14.Šelc Michal (2011, Biochémia) - Názov BP: Ako skúmať interakcie nukleových kyselín a proteínov? (konzultant: Mgr. E. Hegedűsová)

 15. 15.Šimová Michaela (2008, Biochémia) Názov BP: Mitochondrie, mitochondriálny genóm a mitochondriálne choroby (konzultant: Mgr. M. Valach)

 16. 16.Zavadiaková Ivana (2008, Biológia) Názov BP: Candida albicans a jej interakcia s hostiteľom (konzultantka: Mgr. Z. Holešová)

 17. 17.Zelinková Hana (2009, Biológia) Názov BP: Štúdium molekulárnych fosílií na príklade telomér v bunkách drozofily