Jozef Nosek’s Essays (in Slovak)
 
 1. 1.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2009) Konce chromozómov .týždeň 51-52: 64-65.

 2. 2.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2009) O univerzitách, peniazoch a molekulách .týždeň 8: 76-81.

 3. 3.Nosek, J. (2007) Shermerov posledný zákon alebo prečo má veda význam. Knihy a spoločnosť 10:2.

 4. 4.Mojžiš, M., Černý, V., Nosek, J. (2007) Definícia života .týždeň 13: 58-59. 

 5. 5.Nosek, J. (2007) Molekulárna evolúcia .týždeň 12: 56-57. 

 6. 6.Nosek, J. (2007) Syntetický život .týždeň 11: 58-59.

 7. 7.Nosek, J. (2006) O kvasinkách a ľuďoch .týždeň 32: 64-65. 

 8. 8.Nosek, J. (2005) (R)evolučná myšlienka po 150 rokoch. Knihy a spoločnosť 12:5.

 9. 9.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2003) Biocentrum: Spoločné laboratórium katedier genetiky a biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela 26: 37-40.

 10. 10.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2002) Lineárne mitochondriálne genómy kvasiniek: Model pre štúdium alternatívnych, na telomeráze nezávislých, mechanizmov replikácie telomér. Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela 25: 16-19.

 11. 11.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2001) Alternatívne stratégie replikácie telomér I. Vesmír 80: 392-396.

 12. 12.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2001) Alternatívne stratégie replikácie telomér II. Vesmír 80: 443-445.

 13. 13.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2001) Replikácia telomér: Lekcia z mitochondriálnej genetiky. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické 42: 138-140.

 14. 14.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2000) Študentská Vedecká Konferencia na Prírodovedeckej fakulte UK: Dva sviatočné dni, 250 účastníkov, nespočítateľné zážitky. Naša univerzita XLVI(10): 14-15.

 15. 15.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2000) Molekulárna darwinovská evolúcia in vitro, in vivo, in silico: Od dlhokrkých žiráf k mitochondriálnym teloméram. Zborník sympózia Kognitívne vedy III, CHTF STU Bratislava, 22. marec, 2000. pp. 62-79.